วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 10:42

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วันขุมทอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 10:40

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายที่ดินวัด ตามกำลังศรัทธา

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 10:37

บวชเนกขัมมะ(ชีพราหมณ์)ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๖๖ (บวชเนกขัมมะ) ๖ มีนาคม ๖๖ (เทศน์มหาชาติ)