ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วันขุมทอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566