03

ก4

ที่สำหรับการทำบุญ ถวายสังฆทาน หรือ กราบไหว้พระ


d.

สร้างเมื่อ ปี 2564 เป็นศาลาอเนกประสงค์ ที่ประกอบด้วย โต๊ะม้านั่ง จำนวนมาก


d22

(ไม่ทราบปีที่สร้าง) ศาลา90ปี (ศาลาการเปรียญ) ใช้ในประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ


d1

สร้างเมื่อ ปี 2511 มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร ภายในประดิษฐานพระประธาน นามว่า หลวงพ่อขาว