033

ggtt

ประวัติของหลวงพ่อขาวท่านเจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน ได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อขาวนี้มีตายายที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดระฆังโฆสิตาราม ได้มาสร้างถวายไว้ ซึ่งเป็นพระที่ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง โดยมีหน้าตักกว้าง 160 เซนติเมตร 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อขาว
ewq  d

เหรียญหลวงพ่อขาว(รุ่นแรก) ที่ระลึกสร้างพระอุโบสภวัดขุมทอง อ.ลาดกระบัง 8 ก.พ. 11

ssqq kkokok เหรียญหลวงพ่อขาว วัดขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพ ปี2526
swww  kklll เหรียญหลวงพ่อขาววัดขุมทอง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ ปี2534 เนื้อทองแดง

 

 

 

แหล่งข้อมูล:https://shorturl.asia/9HMsW

แหล่งข้อมูล:https://www.web-pra.com/auction/show/4584998

แหล่งข้อมูล:https://www.luxuryhruhra.com/product/5667/หลวงพ่อขาว