056

0111

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันมาฆบูชา


1266

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา


159

วันอัฏฐมีบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๘ วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา

อ่านเพิ่มเติมวันอัฏฐมีบูชา


2020

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา ๑ วันเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา


1655

  วันเข้าพรรษา จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โดยท่านต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา


123666

วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่างๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันออกพรรษา


แหล่งข้อมูล:https://www.onab.go.th/th/content/category/index/id/73

แหล่งข้อมูล:https://www.trueplookpanya.com/dhamma/content/67349/-dhart-

แหล่งข้อมูล:http://event.sanook.com/day/asalha-puja/

แหล่งข้อมูล:https://dcd.mcu.ac.th/?p=1048

แหล่งข้อมูล:https://www.thansettakij.com/general-news/500267