0111

 

วัดขุมทอง ตั้งอยู่ที่ 11 หมู่ 5 ขุมทอง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม 10520

แฟนเพจเฟสบุ๊ค    dswqwee

                       

656655